Tekijänoikeus syntyy aina luotuun kirjalliseen tai taiteelliseen teokseen tekijöille. Tekijänoikeus voi syntyä vain ihmiselle tai usealle ihmiselle yhteisesti. Tekijänoikeus ei suojaa ideoita eikä ajatuksia, vaan teoksen ilmiasua eli toteutustapaa.

Useat rajoitukset kaventavat tekijänoikeutta yleisen edun vuoksi. Julkistettua teosta saa siteerata hyvää tapaa noudattaen ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Julkistetusta teoksesta saa valmistaa muutaman kopion yksityistä käyttöä varten.

Tekijänoikeus on rajattu ajallisesti. Useimmissa teollisuusmaissa ne ovat voimassa vähintään 70 vuotta tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Tekijänoikeus ei koske teoksia joiden suoja-aika on jo mennyt umpeen, tällöin ne muuttuvat "public domain" -teoksiksi, eli ne ovat vapaasti käytettävissä.

Lisätietoa Opetusministeriön verkkosivuilta.

Usein sisällöntuottajilla, kuten tieteen tekijöillä, taiteilijoilla tai opettajilla on halu levittää tuottamaansa sisältöä siten, että se on helposti vertaisten käytössä. Sosiaalisen median sisällöntuotannon suuret mahdollisuudet perustuu juuri vapaaseen tiedon ja sisällön jakamiseen, jota nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö sellaisenaan pyrkii suojaamaan. Tämän vuoksi kansainvälisesti ollaan kehittämässä uusia tekijänoikeuksien lisensointimalleja, joilla tiedon jakaminen on laajassa mittakaavassa mahdollista. Esimerkiksi Massachusetts Institute of Technology (MIT) on julkaisut osia kurssitarjonnastaan Creative Commons -lisenssin alaisuudessa.

Copyleft

Copyleft on tapa levittää vapaita ohjelmistoja ja teoksia. Vapaa ohjelmisto on ohjelmisto, jota voi käyttää, kopioida, tutkia, muuttaa ja jakaa edelleen vapaasti. Copyleft-lisenssit vaativat, että ohjelman (joko sellaisenaan tai muokattuna) levittäminen edelleen on tehtävä alkuperäisin ehdoin (samalla lisenssillä).

Copyleft-lisensseistä tunnetuin on GNU General Public License (GPL).

Creative Commons

Creative Commons on Yhdysvalloissa vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon yhteisö, joka pyrkii edistämään luovan työn tuotteiden levittämistä laillisesti. Creative Commons tarjoaa erilaisia lisenssejä, joilla voi määrätä tekijänoikeuslain suomista oikeuksista.

Creative Commons on laajalti Web 2.0 palveluissa käytössä oleva lisensointimalli. Näin tiedot ovat jaettavissa myös muiden palveluiden käyttöön joko RSS -syötteinä tai API -käyttöliittymärajapinnan kautta.

Herkko Hietanen, Ville Oksanen, Mikko Välimäki: Community Created Content - Law Business and Policy, Turre Legal, 2007.