Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät yhteistyössä kirjasto-, nuoriso- ja opetustoimen henkilöstöille kolme samansisältöistä työpajaa, joissa tutustutaan sosiaalisen median välineisiin. Työpajat jatkavat toimialojen yhteistyönä toteuttamien mediakasvatuskoulutusten sarjaa.

Työpajojen teemoina ovat sosiaalisen median sisällöt ja välineet: mitä sosiaalinen media on, keitä siellä on, miten viestintä tapahtuu erilaisilla välineillä ja mistä löytyy apua tiedon hallintaan ja löytymiseen. Päivien aikana tutustutaan muutamiin tärkeisiin palveluihin, kokeillaan niiden käyttöä ja pohditaan, miten palvelut lisäävät tietoa, taitoa ja yhteisöllisyyden kokemista.

Työpajojen kouluttajana toimii TaM Pekka Ranta Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Aducatesta.