Koulutusmateriaalia


Johdatusta sosiaaliseen mediaan | SMOOT | AIKE
Taustoittava artikkelikokoelma ja koulutusmateriaali liittyen mm. sosiaalisen median opetuskäyttöön korkea-asteella. Sen taustasta voisi todeta, että se on tehty mediatiedettä opiskelleen (ja ikuisena jatko-opiskelijana näköjään olevan) tekijän taustalla ESR -rahoitteisissa AIKE-, eTiimit, SMOOT, Virtukampus ja eAmmattipolut -hankkeissa. Olen myös ollut mukana jo neljän vuoden ajan operoimassa sosiaalisen median Kampusnet -toimintaympäristöä opetuskäyttöön ja organisaatioviestintään sekä kehittäjänä että operatiivisesti sitä hyödyntäen.

Sosiaalisen median ohjeita
eAmmattipolut -hankkeessa koottu lista sosiaalisen median palveluista, sekä mediapalveluista, tekijänoikeuksista ja vapaasta sisällöstä liittyen sosiaalisen median sisällöntuotantoon.

Videoneuvottelu opetuksessa
Muun muassa OPH -koulutuksissa käytetty käytetty videoneuvottelukoulutusmateriaali, jota on työstetty yhdessä mm. IT-Peda ja VideoFunet -organisaatioiden kanssa ja toisinpäin.

Videokuvauksen perusteet
Vanha, jo vuonna 1996 aloitettu videokuvauksen ilmaisuun keskittyvä opetumateriaalikokoelma, jota vilkkaan palautteen perusteella täydentelen aina tarvittaessa. Palautteen perusteella käytössä vieläkin laajasti taustamateriaalina alan oppilaitoksilla ja kursseilla perusasteelta korkea-asteelle saakka.

Lapset ja pelaaminen
Vuoden 2005 koulutusmateriaalia Savonlinnan normaalikoululle tilattuun koulutukseen kohderyhmänä lasten vanhemmat. Taustani pelisuunnittelijana ja pelituotantostudion vetäjänä toivottavasti näkyy materiaalissa tasapuolisena lähestymistapana aiheeseen. Aiheesta on monenlaisia tutkimuksia ja empiirisiä kokemuksia, joka haastaa aiheesta esitelmöivän lähdekritiikin ja terveen järjen käyttöön. Tämä esitys on myös hyvin tiivis, pyrin laajentamaan sitä ja tarkentamaan lähdeviitteistöä ja oheismateriaalia käsitteleviltä osin.

Kuvankäsittely verkossa
Kuvankäsittely verkossa -materiaali on lyhyt johdatus verkkopohjaisten kuvankäsittely ja -jakosivustojen käyttöön. Kurssimateriaali on tarkoitettu perus- ja toisen asteen opettajien hyödynnettäväksi ja sitä on käytetty materiaalina mm. VESO -päivien ja lyhyiden koulutusten materiaalina. Kyseessä on kurssin tukisivusto, joka kokoaa käsiteltävät aiheet, hyviä käytänteitä ja johdattaa ulkopuolisille tukisivustoille.

Second Life perehdytys
SecondLife -perehdytyssivusto on työorganisaatioiden tutustumissivusto virtuaalisiin maailmoihin. Kyseessä on omaehtoiseen tutustumiseen tähtäävä linkkipaketti.

Etäläsnäolo
Kun et voi olla paikalla, voit ottaa kumppaniisi etäyhteyden. Tämä materiaali on myös omaehtoiseen tutustumiseen tähtäävä paketti Adobe Connect Pro ja Skype -ohjelmille.

Wikispaces perehdytys
Linkitettyä materiaalia wikispacesiin kirjoittamisen tueksi.

Prosessikäsikirjoittaminen
Konstruoimani käsikirjoittamisen työmenetelmä opetus- ja oppilastyövideoiden toteuttamiseksi.

Kommentoi sisältöä pekka . ranta at uef . fi