Nykyiset oppimisympäristöt (Learning Management Systems) ovat hallitsevassa asemassa verkko-opetuksessa. Ne eivät kuitenkaan vastaa elinikäisen oppimisen haasteeseen, eivät mahdollista tai huomioi informaalia, itsenäistä oppimista tai vertaisoppimista eivätkä mahdollista oppimisen ja muun verkkoelämän yhteensovittamista.

Kurssikeskeisistä oppimisympäristöistä poiketen (ja niitä täydentäen) henkilökohtaiset oppimisympäristöt ovat opiskelijakeskeisiä. Huomio sisällöistä menetelmiin, lopputuloksesta prosessiin. Sama ympäristö tai välinesetti reflektioineen seuraa oppijaa oppimistapahtumasta toiseen ja koulusta työelämään. Oppija voi muodostaa yhteyksiä muihin oppijoihin, opettajiin, materiaaleihin ja koulutustarjoajiin ja näiden välineisiin omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Lainaus artikkelista.

PLE

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt ovat järjestelmiä, jotka auttavat oppijoita ohjaamaan ja hallinnoimaan omaa oppimistaan. Oppija voi tällöin
 • asettaa omat oppimistavoitteensa
 • hallinnoida oppimissisältöjä ja oppimisprosessejaan
 • kommunikoida muiden oppijoiden kanssa


Kuva

Henkilökohtaisen oppimisympäristön toiminnallisuudet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen
1.Tiedon keruu
2. Tiedon työstäminen
3. Vaikutus oppimiseen.

Aineistoa: http://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=2478
Historiaa: http://octette.cs.man.ac.uk/jitt/index.php/Personal_Learning_Environments

http://members.optusnet.com.au/rlubensky/uploaded_images/PLEVennDiagram-787572.png
http://members.optusnet.com.au/rlubensky/uploaded_images/PLEVennDiagram-787572.png


Oppimisalusta eli verkko-oppimisympäristö on palvelinohjelmisto, jolla tuetaan johonkin pedagogiseen ajatukseen pohjautuvien oppimisprosessien hallintaa. Ohjelma sisältää opettajalle työvälineitä opintokokonaisuuksien toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi verkossa ja oppilaalle työvälineitä opintoihin osallistumiseksi.
Oppimisalustoja:
 • A&O
 • Blackboard
 • Claroline
 • Edulink
 • FLE
 • Lotus LearningSpace
 • Moodle
 • Opintoverkko
 • Optima
 • Pedanet
 • Proto
 • TopClass
 • Työporukka
 • Verkkosalkku
 • Virtual-U
 • WebCT

Tausta-aineistoa:


Samu Mielosen FLE -artikkeli vuodelta 1997.
VLE ympäristöjen vertailua, Edutools.
Teaching and Learning Using Network Technologies, University of Leicester.
Further Education Resources for Learning
Institute for Learning Technologies
The Theory Into Practice Database

Blogien käyttö opetuksessa


Stephen Downes esittää artikkelissaan Educational Blogging viisi tapaa hyödyntää blogeja opetuksessa:

1. Opettajan näkökulmasta blogit tarjoavat helposti ylläpidettävän ratkaisun kurssin tiedottamiseen ja materiaalin jakeluun liittyen. Opiskelijat eivät välttämättä koe juurikaan eroa perinteiseen verkkosivustoon.

2. Materiaalin kerääminen linkittämällä, jolloin opettaja liittää muita ulkoisia verkkoresursseja linkkeinä kurssiblogiin, joita voidaan kommentoida.

3. Kurssin verkkosivujen julkaiseminen blogina tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää sivujen kommentointitoimintoa. Opiskelijat voivat kommentoida luentoja jälkikäteen ja keskustella vapaamuotoisesti sisällöistä. Hyötyä tästä on erityisesti silloin kun kursseilla on runsaasti osallistujia. Blogi parhaimmillaan edistää yhteisöllisyyden syntymistä kurssin opiskelijoiden kesken.

4. Blogiin voidaan myöntää oikeudet myös opiskelijoille, jolloin osallistuminen ei rajoitu pelkästään kommentointiin vaan blogeista tulee opiskelijoiden ryhmäblogeja, joihin sisältöjä tuotetaan yhdessä.

5. Blogin kirjoittaminen osana kurssin suorittamista. Opiskelija tuottaa ajatuksiaan sovittuihin aihepiireihin liittyen. Blogit tarjoavat tähän helpon mahdollisuuden, sillä niiden käyttö ei vaadi html-kielen osaamista vaan kyse on yksinkertaisuudessaan teksti- tai kuvasisältöjen tuottamisesta

Lisäksi blogit tarjoavat helpon käytettävyytensä ja saavutettavuutensa vuoksi mahdollisuuden paitsi seurata tietyn alueen asiantuntijoiden blogeja, myös kutsua heitä tarvittaessa osallistumaan keskusteluun kurssiblogissa. Asiantuntijan ei välttämättä tarvitse matkustaa paikalle luennoimaan, vaan hän voi jakaa osaamistaan blogin kautta vaikkapa ennakkoon hänelle esitettyjen kysymysten kautta.