Sosiaalinen Media (v. 2009)


WWW:n keskeisiä ominaisuuksia on muodostaa hypertekstin avulla toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevien dokumenttien tietoverkko, johon voidaan ottaa yhteys Internetin avulla. Dokumentit voivat sisältää tekstiä, kuvia ja multimediaa, sekä ne voivat sisältää nykyisin myös ohjelmallisia, interaktiivisia ominaisuuksia.

Internetin toisen kehitysvaiheen, web2.0:n tavoitteena on teknisiin standardeihin tukeutuminen, helppokäyttöisyys, palveluiden yhteisöllisyys sekä palvelun dynaamisen kehittämiseen kannustava konsepti. Se on tuonut yhteen uusia verkkotyökaluja ja palvelukonsepteja, toisaalta valjastanut tehokkaampaan käyttöön tietoverkkojen mahdollistaman potentiaalin verkottamalla tietokoneiden ja informaation lisäksi myös niitä käyttävät ihmiset.

Sosiaalisen median tärkein tunnuspiirteitä ovat yhteisöllisyys ja se että sosiaalisen median palvelut tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida toistensa kanssa, tuottaa sisältöjä ja jakaa informaatiota monimuotoisesti helppokäyttöisten Internet-perustaisten työkalujen avulla.

Sosiaalisen medioiden palveluita on satoja tuhansia alkaen pienten harrastusryhmien ylläpitämistä keskustelualueista aina miljoonien käyttäjien tiedostojenvaihtopalveluihin.

Sosiaalinen media


external image eu_lippu_mini.jpg Seuraavassa lyhyt esitys sosiaalisesta mediasta, jonka olen koonnut taustoittavaksi materiaaliksi EU-rahoitteisten SMOOT , eTiimit sekä AIKE -hankkeiden tarpeisiin taustoittamaan ja kuvaamaan käsityksiä sosiaalisesta mediasta. Materiaali on nähtävissä varhaisemmassa muodossaan myös eTiimit -koulutushankkeen kotisivulla.

Materiaalia on muokattu neljä vuotta sosiaalista mediaa opetuskäyttöön ja organisaatioviestintään kehitelleen mediatieteilijän näkökulmasta. Seuraavat sivut ovat vapaasti muokattavissa kunhan kirjaudut jäseneksi (member) tähän sivustoon.

Luku 1: Johdanto teemaan "mitä on sosiaalinen media?"
Luku 2: Käsitteiden määrittelyä
Luku 2b: Keskeisiä sosiaalisen median muotoja ja palveluita
Luku 3: Tekijänoikeudet
Luku 4: Termejä, teknologioita ja muita vaikeita sanahirviöitä
Luku 5: Sosiaalisen/yhteisöllisen median muodot
Luku 6: Sosiaalisen median käyttömahdollisuudet
Luku 7: Sosiaalisen median määrittely suhteessa web 2.0
Luku 8: Web 2.0 käytettävyys eri oppimisen konteksteissa
Luku 9: Mobiililaitteet ja niiden vaatimukset
Luku 10: Tukipalvelut, koulutus ja laitevaatimukset
Luku 11: Lähteitä

Kurssimateriaali:

Johdatus sosiaalisiin medioihin (ppt), blogi- ja wiki -materiaalit (doc),demomateriaalit (zip). Kurssimateriaali on tehty neljän tunnin "kipinäluennon" opetusmateriaaliksi, jolla on onnistuneesti herätelty sosiaalisen median opetuskäyttöön opettajia ja kouluttajia eri kouluasteilta.

Muita resursseja

Avoimen sisällöntuotannon tekijänoikeuskysymyksiä, Turre Legal

Kurssin aikataulu:

10minutemail.com (linkki) palvelu verkkopalveluiden testauksen helpottamiseksi väliaikaisella sähköpostiosoitteella (s)
Gmail (linkki) osoite/tili pysyvään verkkopalveluiden pysyvään käyttöön (tai kakkososoitteeksi) (s)
Blogspot (linkki) suomenkielinen blogi-palvelu (s)
Wikispaces (linkki) helppo wiki joka on mainosrahoitteinen
Del.icio.us (linkki) verkkopalvelu linkkien tallentamiseen ja jakamiseen
Flickr (linkki) verkkopalvelu kuvien varastointiin ja jakamiseen
YouTube (linkki) verkkopalvelu videoiden varastointiin ja jakamiseen
GoogleMyMaps (linkki) karttoja www-sivuille helposti
Netvibes (linkki) RSS –aggregaattori (PLE) johon em. palveluiden syötteitä voidaan koota (s)

Bonus:
30Boxes (linkki) Tietämyksenhallinta

Itsenäiseen työskentelyyn 100 eOppimisen työkalua.


Kommentoi sisältöä pekka . ranta at joensuu . fi | Peksujeff @ jaiku