Videoneuvottelulla tarkoitetaan kahden tai useamman pisteen välistä reaaliaikaista ääni- ja kuvayhteyttä. Videoneuvottelu soveltuu kokousten ja opetustilanteiden järjestämiseen, ryhmätyöskentelyyn ja henkilökohtaisen ohjauksen välineeksi erityisesti osapuolien ollessa fyysisesti niin kaukana toisistaan ettei kasvokkaisen tapaamisen järjestäminen ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.
-VideoFunet.fi

Lisämateriaalia ja täydentävää aineistoa:


VideoFunet - Videoneuvotteluopas
http://www.video.funet.fi/videoneuvotteluopas/

Opettaminen ja esiintyminen videoneuvottelussa:
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/3yhteiskunta/videoneuvottelu/

Videoneuvottelu opetuksessa ja oppimisessa:
http://www.helsinki.fi/kasv/nokol/projektit/kilpis/vidohj.html

Monimuoto-opetus:
http://www.pkamk.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=416

Videoneuvottelun historiaa:
http://myhome.hanafos.com/~soonjp/vchx.html